KVKK Aydınlatma Metni

DCPTONER İNTERNET SİTESİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak DCP Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. ("DCP" veya "Şirket") tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

dcptoner.com üyelik sözleşmesinde ayrıntılı olarak açıklanan sözleşme koşulları kapsamında üyelik ilişkisine dair yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde; üyelik işlemlerinin yönetimi, genel ve özel kampanyalardan, promosyonlardan, indirimlerden ve benzeri olanaklardan yararlanabilmeniz ve bu alanda gerçekleştirilecek iş geliştirme projelerinin takibi ile analizi amaçlarıyla işlenmektedir.

 

2. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak talep edilmesi halinde resmi kurum ve kuruluşlar ile amaçla bağlantılı olarak üyelik sözleşmesinden doğan hak ve yükümlülüklerin uygulanabilmesini sağlayan hizmet tedarikçimize, DCP hissedarlarıyla, DCP’nin bağlı şirketleriyle, talep halinde kamu otoriteleriyle ve ilgili iş ortakları ile paylaşabilmektedir aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir. Ayrıca, müşteri bilgileri, açık rıza verilmesi halinde sunucuları yurt dışında olan iş ortaklarının oluşturduğu bilgisayar programları aracılığıyla yurt dışına aktarılmaktadır. Ayrıca, e-ticaret işlemleri vasıtasıyla aldığınız ürünlerin gönderimi için anlaşmalı kargo şirketlerine aktarılmaktadır.

Üyelik sözleşmesinin yanı sıra iletişim izni veren üyelerin bilgileri, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca iletişim izinlerinin yönetimi için İleti Yönetim Sistemi A.Ş.’ye aktarılmaktadır.

 

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz üyelik sayfasında doldurduğunuz form vasıtasıyla kısmen otomatik olan yöntemle toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kanun’un 5/2/c hükmü uyarınca dcptoner.com üyelik sözleşmesinin ifası hukuki sebebine dayanılmak suretiyle işlenmektedir. Ayrıca, ticari elektronik ileti gönderilmesi, verilerin yurt dışına aktarılması hallerinde açık rıza hukuki sebebi işletilmektedir. 

Üyelik sürecinde temin edilen verileriniz; internet sitesindeki üyelik sayfasına verilerinizi işlemeniz neticesinde toplanmaktadır.

 

4. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız 

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

    -Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
    -Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
    -Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
    -Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
    -Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
    -Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
    -İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
    -Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca tarafımıza iletebilirsiniz. Başvurularınızı, https://dcptoner.com/dcp-teknoloji-veri-sahibi-basvuru-formu.pdf adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak şirketimize iletebilirsiniz. Ayrıca, “Nisbetiye Mh. Gazi Güçnar Sk. Uygur İş Merkezi No:4/7 Zincirlikuyu Beşiktaş İstanbul” adresindeki genel merkezimize postalayabilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

book Blog & Haberler

Alışveriş Sepetim

X
WhatsApp destek ekibimiz sorularınızı cevaplıyor.
Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim?
WhatsApp Destek Hattı